Jidášovu uchu se nejlépe daří na odumřelých stromech / Pixabay