Citron slouží jako zásobárna vitamínu C po celý rok / JumpStory